Propozycja ubezpieczenia NNW - Dzieci, Młodzież i Studenci do 26 roku.

Całodobowa ochrona w szkole i poza nią przez cały rok

RABAT 50% na drugie i kolejne dziecko w rodzinie !